حمله به موزه - شبکه‌ما

حمله بت شکن های داعش به موزه ای در موصل

حمله به موزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

حمله بت شکن های داعش به موزه ای در موصل