ازدواج مجبوری دختر کوچیک - شبکه‌ما

تعدادی از کاربران فیسبوک تصویر یکی از اعضای وابسته به گروه داعش یک دختر بچه در حال گریه را که کنار او ایستاده است روی...

ازدواج مجبوری دختر کوچیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

تعدادی از کاربران فیسبوک تصویر یکی از اعضای وابسته به گروه داعش یک دختر بچه در حال گریه را که کنار او ایستاده است روی فیس بوک با عنوان “اعضای داعش با کودکان عراق و سوریه ازدواج می کنند” منتشر کردند. ازدواج یک داعشی با دختر بچه سوری در اردوگاه دعویه در شهر “رقه” سوریه است. بر نطفه حرام جنایتکاران داعش لعنت...