سر بریدن ۲۱ مسیحی مصری - شبکه‌ما

گروه تروریستی داعش ۲۱ تبعه مصری را در لیبی سر برید.

سر بریدن ۲۱ مسیحی مصری

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروه تروریستی داعش ۲۱ تبعه مصری را در لیبی سر برید. داعش فیلمی را از سربریدن این مصری ها تحت عنوان “پیامی امضا شده با خون به امت صلیبی” منتشر کرد.این ۲۱ مصری همگی مسیحی بودند که از مدتی قبل در اسارت گروه تروریستی داعش در لیبی قرار داشتند.داعش پنجشنبه گذشته تصاویری را از این کارگران مصری با لباس نارنجی در سواحل لیبی منتشر و آنان را به عنوان “اسرای صلیبی” معرفی کرد.