بزرگ ترین بمب اتمی منفجر شده در جهان - شبکه‌ما

بمب تزار در ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ در مجمع الجزابر نوایا زملیا آزمایش شد.

بزرگ ترین بمب اتمی منفجر شده در جهان

دسته بندی ها:
توضیحات:

بمب تزار در ۳۰ اکتبر ۱۹۶۱ در مجمع الجزابر نوایا زملیا آزمایش شد.روسها میزان بازدهی آن را ۵۷ مگاتن تی ان تی اعلام کردند که این میزان برابر ده برابر بازدهی کل مهمات استفاده شده در جنگ جهانی دوم است.این بمب به وسیله یک فروند بمب افکن توپولوف ۹۵، از ارتفاع ۱۰۵۰۰ متری پرتاب و در فاصله ۳۵۰۰ متری از زمین منفجر شد. امواج انفجار آن سه بار دور زمین را طی کرد.وزن بمب برابر با ۲۰ تن،ارتفاع انفجار ۶۸ کیلومتر.