واکنش شیخ لس آنجلس نشین به اقدامات سایت فتن - شبکه‌ما

تماس یک بیننده و واکنش شیخ خارج نشین به اقدامات پایگاه تخصصی فتــن ...

واکنش شیخ لس آنجلس نشین به اقدامات سایت فتن

دسته بندی ها:
توضیحات:

تماس یک بیننده و واکنش شیخ خارج نشین به اقدامات پایگاه تخصصی فتــن ... این "روحانـی نما" ی ساکن آمریکا که خود را پرنفوذترین روحانی شیعه می داند... در پاسخ به یک سوال، در مورد لعن اوباما، شعار مرگ بر آمریکا را مضر می داند !