لحظه سقوط از طبقۀ دوم - شبکه‌ما

یه نفر از طبقه دوم با پارچه اقدام به پایین اومدن می کنه ولی دربین راه به دلیل پاره شدن پارچه سقوط می کنه و...

لحظه سقوط از طبقۀ دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

یه نفر از طبقه دوم با پارچه اقدام به پایین اومدن می کنه ولی دربین راه به دلیل پاره شدن پارچه سقوط می کنه و به زمین برخورد می کنه

برچسب ها: