بازی سگ و گربه ها - شبکه‌ما

در بسیاری از خانه ها در برخی کشور ها سگ ها و گربه ها در کنار هم زندگی می کنند و با هم بازی می...

بازی سگ و گربه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بسیاری از خانه ها در برخی کشور ها سگ ها و گربه ها در کنار هم زندگی می کنند و با هم بازی می کنند و از کنار هم بودن لذت می برند و در این ویدیو گربه های نازی را می بینید که از سر و کله سگ ها بالا می روند و سگ ها را اذیت می کنند و سگ ها عکس العملی نشان نمی دهند و بعضی وقت ها سگ ها هم با گربه ها به بازی می پردازند و گربه ها را اذیت می کنند و از با هم بودن لذت می برند و به با هم بودن علاقه دارند و سگ ها حیوانات با وفایی هستند و در اکثر کشورها به عنوان حیوان خانگی یا برای کمک به نیروهای پلیس یا سالمندان تربیت می شوند .