مار و آفتاب پرست - شبکه‌ما

در جنگلی یک آفتب پرست بر روی درختی مشاهده می شود و ماری در زیر درخت دنبال آفتاب پرست برای شکار آن می باشد و...

مار و آفتاب پرست

دسته بندی ها:
توضیحات:

در جنگلی یک آفتب پرست بر روی درختی مشاهده می شود و ماری در زیر درخت دنبال آفتاب پرست برای شکار آن می باشد و مار برای شکار آفتاب پرست از درخت بالا می رود و آفتاب پرست خود را در خطر می بیند و از قدرت تغییر رنگ خود استفاده می کند و خود را هم رنگ شاخه درخت کرده و مار را گیج کرده و مار آفتاب پرست را گم می کند و از درخت پایین می رود و آفتاب پرست با این قدرت و توانایی خود از مرگ نجات میابد و هر حیوان و موجودی راهی برای در برای در امان ماندن خود در برابر دیگر موجودات دارد یکی نیش می زند یکی شاخ دارد یکی درنده است و آفتاب پرست قدرت همرنگ شدن با محیط را داراست .