شوخی با بچه منجر به گریه شد - شبکه‌ما

شوخی با بچه وقتی بچه متوجه میشه رو پای یه آدم غریبه نشسته، تعجب می کنه و گریش می گیره.

شوخی با بچه منجر به گریه شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

شوخی با بچه

وقتی بچه متوجه میشه رو پای یه آدم غریبه نشسته، تعجب می کنه و گریش می گیره.