شکارچیان دریا و خشکی - شبکه‌ما

در دریا و اقیانوس ها و حتی در خشکی شکارچیان و موجودات و حیوانات درنده زیادی وجود دارند که برای زنده ماندن شکار می کنند...

شکارچیان دریا و خشکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دریا و اقیانوس ها و حتی در خشکی شکارچیان و موجودات و حیوانات درنده زیادی وجود دارند که برای زنده ماندن شکار می کنند و و در اینجا تعدادی شیر را می بینید که دنبال یک بوفالو افتاده اند و بوفالو عجله می کند و در رودخانه می افتد و شیر ها به روی او حمله کرده و او را شکار می کنند و در شکار دیگری چند آهو در کنار رودخانه مشغول نوشیدن آب هستند که بی اطلاع از وجود تمساح در رودخانه هستند و تمساح با زیرکی و در یک فرصت  مناسب   یکی از آهو ها را  به درون آب می کشد و آهو مثاومت می کند و دیگر تمساح حا به کمک او میآیند و آهو را در آب تکه تکه می کنند .