کار در اورژانس - شبکه‌ما

فیلم مستند سختی کار در اورژانس به گفته رئیس سابق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر نجفی

کار در اورژانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیلم مستند سختی کار در اورژانس به گفته رئیس سابق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر نجفی