خطرات موادمخدر - شبکه‌ما

آیا شما از اینكه از خطرات مواد مخدر با فرزندانتان صحبت كنید ابا دارید.

خطرات موادمخدر

دسته بندی ها:
توضیحات:

آیا شما از اینكه از خطرات مواد مخدر با فرزندانتان صحبت كنید ابا دارید.اما سوء استفاده كنندگان از فرصت از اینكه با آنها حرف های زیادی بزنند هیچ ابایی ندارند.