استاد رائفی پور - از 1200 نشانه ی ظهور، 1195 نشانه محقق شده است - شبکه‌ما

استاد رائفی پور - از 1200 نشانه ی ظهور، 1195 نشانه ی آن محقق شده است! در این ویدئو که بخشی است از یکی از سخنرانی...

استاد رائفی پور - از 1200 نشانه ی ظهور، 1195 نشانه محقق شده است

دسته بندی ها:
توضیحات:

استاد رائفی پور - از 1200 نشانه ی ظهور، 1195 نشانه ی آن محقق شده است!

در این ویدئو که بخشی است از یکی از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور، استاد رائفی پور به بررسی تحقق یافتن نشانه های ظهور پرداخته و تحقق یا عدم تحقق یافتن نشانه های ظهور حضرت مهدی (عج) را مورد بررسی قرار می دهند.

5 نشانه ی باقیمانده که هنوز محقق نشده اند عبارتند از خروج سید یمانی، خروج سفیانی، فرو رفتن سپاهیان سفیانی در زمین، قتل نفس زکیه و صیحه ی آسمانی که هر 5 نشانه، نشانه های حتمی ظهور هستند. ظهور امام زمان (عج) آنقدر نزدیک است که صدای پای حضرت شنیده می شود (تعبیر استاد رائفی پور).

اما در این سخنرانی، استاد رائفی پور به بیان یک حدیث از پیامبر اکرم (ص) می پردازند که به صورت مفصل تری توصیف و تعریف می شود.