سوتی های خبرنگاران و مردم - شبکه‌ما

سوتی های خبرنگاران و مردم به عنوان مثال در انتهای این کلیپِ خبری، خبرنگار خانمی از مادری که تازه زایمان کرده سؤال می پرسه شما فرزندتونو با شیر...

سوتی های خبرنگاران و مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

سوتی های خبرنگاران و مردم

به عنوان مثال در انتهای این کلیپِ خبری، خبرنگار خانمی از مادری که تازه زایمان کرده سؤال می پرسه شما فرزندتونو با شیر خودتون تغذیه می کنید یا شیر مادر؟

برچسب ها: