ماشین برقی در نقش چوپانِ گلۀ گاو - شبکه‌ما

استفاده از ماشین برقی بجای چوپان برای هدایت گلۀ گاو

ماشین برقی در نقش چوپانِ گلۀ گاو

دسته بندی ها:
توضیحات:

استفاده از ماشین برقی بجای چوپان برای هدایت گلۀ گاو

برچسب ها: