واکنش دکتر حسن روحانی به عمل گروه بوکو حرام - شبکه‌ما

اخیرا گروهی بنام بوکو حرام ، که ادعای مسلمانیت ! هم میکند، تعداد زیادی از دختران دبیرستانی در نیجریه را دزدیده و خانواده هایشان را...

واکنش دکتر حسن روحانی به عمل گروه بوکو حرام

دسته بندی ها:
توضیحات:
اخیرا گروهی بنام بوکو حرام ، که ادعای مسلمانیت ! هم میکند، تعداد زیادی از دختران دبیرستانی در نیجریه را دزدیده و خانواده هایشان را تحدید کرده که دخترانشان را به عنوان برده ، به دیگران بفروشند و یا به زور شوهرشان بدهند! این اتفاق غوغای بزرگی در جهان کرد و باعث شد خیلی از کشور ها واکنش نشان دهند. این گروه آبروی مسلمانیت هم برده است. چون به دختران چادر داده اند و پرچم لا اله الا الله را به همراه داشتند. که در این ویدیو دکتر حسن روحانی ، عملکرد این کفار رو بشدت سرزنش کرده و به دنیا میفهماند آن گروه مسلمان نیست. چون هیچ مسلمانی در صورت زجر ، برادر یا خواهر مسلمانش ، شب خوابش نمیبرد...