چشتون دراد:)) - شبکه‌ما

من دوتا اتفاق بد برام افتاد یدونش اینه که وقتی زنرو دیدم یبوست گرفتم دومیشم اینه که در حینی که یبس بودم انقدر خندیدم که...

چشتون دراد:))

دسته بندی ها:
توضیحات:

من دوتا اتفاق بد برام افتاد یدونش اینه که وقتی زنرو دیدم یبوست گرفتم دومیشم اینه که در حینی که یبس بودم انقدر خندیدم که کونم پاره :0