تعزيه خوان قديمي - شبکه‌ما

حاج عباس صادقي معروف به عباس حسن برات پير غلام امام حسين از شهر شاپورآبادبرخوار اصفهان كه در نقش حر شبيه خواني ميكرد در 9آذر...

تعزيه خوان قديمي

دسته بندی ها:
توضیحات:

حاج عباس صادقي معروف به عباس حسن برات پير غلام امام حسين از شهر شاپورآبادبرخوار اصفهان كه در نقش حر شبيه خواني ميكرد در 9آذر 93 بدرود حيات گفت.روحش شاد ويادش گرامي.