استاد رائفی پور - چگونگی خلقت انسان - شبکه‌ما

ویدئویی که برایتان در نظر گرفته ام، بخشی است از یکی از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور که در آن، استاد رائفی پور...

استاد رائفی پور - چگونگی خلقت انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئویی که برایتان در نظر گرفته ام، بخشی است از یکی از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور که در آن، استاد رائفی پور به بیان چگونگی خلقت انسان می پردازد که تماشای آن خالی از لطف نیست.

خداوند بعد از خلقت انسان، به خود بالید و گفت "فتبارک الله احسن الخالقین"؛ تنها موجودی که خدا بعد از خلقتش خود را تحسین کرده است، فقط انسان بوده است. از امام صادق (ع) سوال شد قبل از انسان کسی روی زمین بوده است؟ امام صادق (ع) فرمودند هزار هزار قبل از انسان روی زمین آمده اند و رفته اند. از امام علی (ع) سوال کردند در ستاره ها چه خبر است؟ حضرت فرمودند خبر زیاد است؛ من جمله اینکه در آنجا شهر هایی است مثل شهر های شما. به تمدن هم رسیدند.

بعد از خلقت انسان 2 جبهه ی فکری ایجاد شد. اول فرشتگان که به خداوند گفتند این موجودی است که روی زمین قتل و فساد ایجاد خواهد کرد. خداوند به فرشتگان فرمود اگر شما می فهمید، اسماء الله را معنا کنید. تمام فرشتگان عاجز ماندند. در حالیکه انسان به راحتی پاسخ این سوال را داد. فرشتگان از موضع خود کنار کشیدند.

جریان دوم فکری را ابلیس به راه می اندازد. در حالیکه مسیحیان و یهودیان می گویند شیطان فرشته است، خداوند به صراحت در قرآن کریم می فرماید شیطان از جنیان است. شیطان برای سجده در برابر انسان ممانعت کردو گفت او را از خاک آفریده ای و مرا از آتش. آتش از عناصر اعلای آفرینش و خاک از عناصر پست است. در حالیکه خداوند فرمود در او از روح خودم دمیده ام... . پس خداوند او را از درگاهش راند... .