استاد رائفی پور - فتنه ی شیعه و سنی - شبکه‌ما

ویدئوی حاضر، یک سخنرانی صوتی است از یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور که تماشای آنرا به همه ی دوستان توصیه می کنم.

استاد رائفی پور - فتنه ی شیعه و سنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی حاضر، یک سخنرانی صوتی است از یکی از سخنرانی های استاد رائفی پور که تماشای آنرا به همه ی دوستان توصیه می کنم. در این ویدئو استاد رائفی درباره ی فتنه ی شیعه و سنی توضیح می دهند.

یکی از شیعیان پاکستان به استاد رائفی پور گفت به مداحانتان بگویید مزخرفاتی که راحت در هیئاتشان می گویند را ضبط می کنند بعد به زبان اردو ترجمه کرده، برای پاکستانی ها پخش می کنند. گفت بحمدالله در کشوری هستید و زندگی می کنید که امنیت دارد، راحت حرفتان را می زنید، بعد ما که لب مرز هستیم کشته می شویم. این مداحان باید بدانند که در خون این شهیدان شریکند. همه به هر حال اشتباه می کنند؛ اما وقتی دیدی مرجع تقلیدت گفت این کارت یا این حرفت اشتباه بوده است، بیا معذرت خواهی کن و بگو اشتباه کردم. اما متاسفانه اینها حتی از مراجع هم جلو زده اند با وجود علم کم در دین.

هارون (ع) بخاطر عدم تفرقه افتادن بین قوم بنی اسرائیل، از حق و حقیقت گذشت. حضرت علی (ع) بخاطر عدم تفرقه بین مسلمانان از حق مسلمش که حکومت دینی بود گذشت.

فتنه ی شیعه و سنی، فتنه ای است که در حال حاضر روی آن دست گذاشته اند برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان.