گربه و پوست موز - شبکه‌ما

گربه ای به دلیل عدم شناخت در مورد پوست موز، موقع بررسی اون فکر کرد با موجود زنده ای سروکار داره.

گربه و پوست موز

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ای به دلیل عدم شناخت در مورد پوست موز، موقع بررسی اون فکر کرد با موجود زنده ای سروکار داره.