ویدئوی فرار کردن داعشی ها با لباس زنانه - شبکه‌ما

سربازان احمق داعشی در حال انتقال مهمات با لباس زنانه دستگیر شدند و در این کلیپ به مسخره کشیده شدن این افراد احمق که بعد...

ویدئوی فرار کردن داعشی ها با لباس زنانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

سربازان احمق داعشی در حال انتقال مهمات با لباس زنانه دستگیر شدند و در این کلیپ به مسخره کشیده شدن این افراد احمق که بعد از دستگیری به "ملکه های زیبای داعش" و سردسته آنها که به "دوشیزه ابراهیم" معروف شده است را میبینید. آنها همراه خود مقدار زیادی سلاح گرم به همراه داشتند و اگر دستگیر نمیشدند از این سلاح ها برای اهداف کثیف خود در جنایات و کشتارهای وحشیانه استفاده میکردند.