بازیِ نون بیار کباب ببر، به دعوا ختم شد - شبکه‌ما

بازی نون بیار کباب ببر، آخرش به دلیل بی جنبه بودن اون مرد که نتونست بازی رو ادامه بده به خشونت ختم شد

بازیِ نون بیار کباب ببر، به دعوا ختم شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

بازی نون بیار کباب ببر، آخرش به دلیل بی جنبه بودن اون مرد که نتونست بازی رو ادامه بده به خشونت ختم شد