دوربین مخفی خفه کردن در آسانسور - شبکه‌ما

دوربیـن مخفی خفه کردن با طناب در آسانسـور و عکس العمـل مردم موقعـی که قصد ورود دارند.

دوربین مخفی خفه کردن در آسانسور

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوربیـن مخفی خفه کردن با طناب در آسانسـور و عکس العمـل مردم موقعـی که قصد ورود دارند. 

بعضیا بی تفاوت نگاه می کنند، بعضیا فرار می کنند و گروهی دیگه برای نجات اونا اقدام می کنند.

برچسب ها: