شکستن مچ پا در مسابقۀ دومیدانی - شبکه‌ما

ورزشکاری موقع دویدن در مسابقۀ دومیدانی از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شد

شکستن مچ پا در مسابقۀ دومیدانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ورزشکاری موقع دویدن در مسابقۀ دومیدانی از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شد

برچسب ها: