صحبت های رهبري بمناسبت آغاز سال 94 - شبکه‌ما

مقام معظم رهبري سال ۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.

صحبت های رهبري بمناسبت آغاز سال 94

دسته بندی ها:
توضیحات:

مقام معظم رهبري سال ۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.