جنایتی دیگر از داعش در شهر تکریت - شبکه‌ما

گروه داعش برای ایجاد خوف و وحشت دست به جنایات وحشتناکی میزند.

جنایتی دیگر از داعش در شهر تکریت

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروه داعش برای ایجاد خوف و وحشت دست به جنایات وحشتناکی میزند. در این کلیپ جنازه چند نفر از دشمنان گروه داعش را که توسط خود داعشی ها کشته شده و از یک پل وسط شهر آویزان شده اند را میبینید. مردم شهر زیر پل جمع شده اند و هر کدام با موبایل خود از این افراد آویزان شده فیلمبرداری میکنند. این ویدئو توسط یکی از مردم عادی شهر که در از این جنایت وحشتناک داعشی ها فیلمبرداری کرده است پخش شده و در سایتهای مختلف اینترنت به نمایش گذاشته شده است.