پدر و مادر مثبت بودن - شبکه‌ما

اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.

پدر و مادر مثبت بودن

دسته بندی ها:
توضیحات:

اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.
- خوب است که متفاوت باشیم! خوب است که اشتباه کنیم! و خوب است که احساسات منفی داشته باشیم! و خوب است که بیش‌تر بخواهیم!
- ما می‌خواهیم بچه‌های‌مان دارای روح باور و اعتقاد باشند اما در عین حال با والدین مشارکت داشته باشند و بدانند که آن‌ها قدرت نهایی در منزل هستند.
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)