سرباز های رهبر با صدای حامد زمانی - شبکه‌ما

سربازهای رهبر، موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک... عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خاک..

سرباز های رهبر با صدای حامد زمانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سربازهای رهبر، موندن تو راه حیدر، عمار داره این خاک... عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خاک..