نجات از خودکشی از بالای ساختمان - شبکه‌ما

شخصی که قصد خودکشی داشت و کنار پنجره نشسته بود، با حضور به موقع مأمور آتش نشانی و در یک اقدام ضربتی از طبقه بالا با طناب...

نجات از خودکشی از بالای ساختمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

شخصی که قصد خودکشی داشت و کنار پنجره نشسته بود، با حضور به موقع مأمور آتش نشانی و در یک اقدام ضربتی از طبقه بالا با طناب اومد پایین و نجاتش داد.

برچسب ها: