چپ کردنِ خودروی سواری در خیابان - شبکه‌ما

به دلیل برخورد به خودروی در حال عبور، باعث چپ کردن و وارونه شدن اتومبیل شد.

چپ کردنِ خودروی سواری در خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

به دلیل برخورد به خودروی در حال عبور، باعث چپ کردن و وارونه شدن اتومبیل شد.