شکار موش توسط رتیل - شبکه‌ما

در این برنامه شکار موش را توسط رتیل برای شما در نظر گرفته ایم و در جنگل ها رتیل ها زندگی می کنند و هشت...

شکار موش توسط رتیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این برنامه شکار موش را توسط رتیل برای شما در نظر گرفته ایم و در جنگل ها رتیل ها زندگی می کنند و هشت پای بزرگ دارند و روی پاهای خود کرک هایی حساس دارند و یک رتیل در گوشه ای از جنگل در کمین نشسته است و موشی در حال عبور کردن از کنار رتیل می باشد و  رتیل در یک حرکت سریع موش را گرفته و او را نیش می زند و جان او را میگیرد و رتیل ها پرندگان را هم شکار می کنند و  رتیل موش را تکه تکه کرده و می خورد و  زمان زیادی طول می کشد تا موش را به طور کامل بخورد و در آن طرف یم کار در حال خزیدن است و  رتیل با کرک های روی پایش از این حرکت مار خبردار می شود و  فرار میکند و یک گربه وحشی قصد شکار رتیل را دارد ولی رتیل با پاهای خود کرک های روی تنش را به سمت گربه پرتاب می کند و گربه دچار خارش شده و فرار می کند .