نجاتِ سگ از تلف شدن در گرما - شبکه‌ما

2 تا دختر درحال عبور بودند که با دیدن یه سگ داخل ماشینی که از شدت گرما درحال تلف شدن بود نجات دادند پس ازمطمئن شدن...

نجاتِ سگ از تلف شدن در گرما

دسته بندی ها:
توضیحات:

2 تا دختر درحال عبور بودند که با دیدن یه سگ داخل ماشینی که از شدت گرما درحال تلف شدن بود نجات دادند

پس ازمطمئن شدن از قفل بودن دربِ ماشین، با شکستن شیشه سگ رو بیرون آوردند و بهش آب دادند.

برچسب ها: