کمک دلفین به سگ برای رسیدن به کِشتی - شبکه‌ما

سگی در وسط دریا از کشتی پایین افتاده بود که برای رسوندن خودش به کشتی مجبور به شناکردن شد در این موقع یه دلفین با دیدن...

کمک دلفین به سگ برای رسیدن به کِشتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگی در وسط دریا از کشتی پایین افتاده بود که برای رسوندن خودش به کشتی مجبور به شناکردن شد

در این موقع یه دلفین با دیدن این صحنه به سگ کمک کرد تا سریعتر به کشتی برسه.