عبور قطار از برف - شبکه‌ما

در دمای منهای چهل و پنج درجه سانتیگراد پوست انسان یخ می زند اما با این وجودفردی خوش ذوق توانسته با مهارت فراوان عبور قطار...

عبور قطار از برف

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دمای منهای چهل و پنج درجه سانتیگراد پوست انسان یخ می زند اما با این وجودفردی خوش ذوق توانسته با مهارت فراوان عبور قطار را از میان کوه برف فیلمبرداری کند. نکته جالب توجه این است که پوست بدن انسان در این دما یخ می زند،با این وجود فردی خوش ذوق در نیوبرانزویک کانادا موفق شده فیلم بی نظیری از عبور قطار از میان کوه عظیمی از برف تهیه کند این قطار در میان حجم وسیعی از برف قرار گرفته بود و شخصی که موفق به گرفتن این فیلم شده می گوید که وقتی قطار از کنار من گذشت من در کوهی از برف گرفتار شده بودم.