بازی سگ با بچه در حمام ! - شبکه‌ما

سگ ها حیوانات باهوشی اند که از زمان های دیم با انسان ها در ارتباط بوده اند تا به الان که آدمی هوش سگ هارا...

بازی سگ با بچه در حمام !

دسته بندی ها:
توضیحات:
سگ ها حیوانات باهوشی اند که از زمان های دیم با انسان ها در ارتباط بوده اند تا به الان که آدمی هوش سگ هارا درک کرده و به استفاده از توانایی آنها پرداختند. از محافظت از اموال و باغ و خانه و گلّه گرفته تا کشف مواد مخدر ، مجرمین و موارد دیگر است. انسان از سگ ها استفاده های تفریحی نیز میتواند ببرد و بیشتر اوقات سگ را برای بازی ، تفریح میخرند و حتی در برخی کشور های خارجی ، سگ را جزئی از خانواده ی خود میدانند. حال در این فیلم شاهد بازی این سگ با بچه در حمام هستیم که چقد بچه رو میخندونه و در آموزش اون موثره ! ....