برخورد ناشایست با کودکان در مهدکودک - شبکه‌ما

عدم نگهداری صحیح از کودکان و بی توجهی نسبت به آنها در مهدکودک و انتشار تصاویر آن باعث اخراج زن متخلف شد

برخورد ناشایست با کودکان در مهدکودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

عدم نگهداری صحیح از کودکان و بی توجهی نسبت به آنها در مهدکودک و انتشار تصاویر آن باعث اخراج زن متخلف شد