نجات گوزن ها - شبکه‌ما

حیوانات معمولا در محل زندگی خود بر همه چیز مسلط هستند و با شرایط محیطی به خوبی وفق یافته اند .

نجات گوزن ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات معمولا در محل زندگی خود بر همه چیز مسلط هستند و با شرایط محیطی به خوبی وفق یافته اند . اما این بدان معنا نیست که هیچ گاه حیوانی در محل زندگی خودش دچار سردرگمی نمی شود . این ویدیو نشان می دهد که گاهی حیوانات با تجربه ای مانند گوزن ها هم ممکن است به دام طبیعت بیافتند و نیاز به کمک داشته باشند . در این ویدیو شما دو گوزن را خواهید دید که روی دریاچه ی یخ زده گیر افتاده اند و نمی توانند حرکت کنند و تعادل خود را روی یخ حفظ نمایند . اینجاست که شخصی برای کمک وارد عمل می شود و به آنها طناب می بندد تا نجاتشان دهد .