تقلید حرکات عروسک توسط بچه - شبکه‌ما

دختربچه ای مقابل رستورانی ایستاده بود و با حرکات تعظیم عروسکی که جلوی درب به منظور جلب مشتری قرار گرفته بود مشابه همان کار را...

تقلید حرکات عروسک توسط بچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختربچه ای مقابل رستورانی ایستاده بود و با حرکات تعظیم عروسکی که جلوی درب به منظور جلب مشتری قرار گرفته بود مشابه همان کار را انجام میداد.