مقابله به مثل - شبکه‌ما

لذا مهمترین گذاره اش این است که ما باید مقابله به مثل کنیم! یا امنیت برای ما هم باشد یا هیچکس امنیت نخواهد داشت.

مقابله به مثل

دسته بندی ها:
توضیحات:
لذا مهمترین گذاره اش این است که ما باید مقابله به مثل کنیم! یا امنیت برای ما هم باشد یا هیچکس امنیت نخواهد داشت. این پیام باید برسد به گوش تمامی خواهان اصلاح در داخل و در جهان. شرف و کیان و عزت ما بخواهد به یغما برود مطمئن باشید در داخل و بیرون مرزها اقدام خواهیم کرد... شمایی که روی خشکاندن ریشه ایران دارید کار میکنید بدانید به خدا و به خون شهدا عهد میبندیم که برای خشکاندن ریشه شما استراتژیها و دکترین هایی را تهیه میکنیم....