نسخه پیچی در خارج - شبکه‌ما

آیا یک داروخانه در ایتالیا نسخه ای را که توسط یک دکتر بلژیکی صادر شده است قبول می کند؟ یا اینکه هرکس باید داروهایش را...

نسخه پیچی در خارج

توضیحات:
آیا یک داروخانه در ایتالیا نسخه ای را که توسط یک دکتر بلژیکی صادر شده است قبول می کند؟ یا اینکه هرکس باید داروهایش را در کشور خود خریداری نماید؟ هزینه ی داروها چطور؟ آیا هزینه ای را که برای یک داروی خاص در یک کشور پرداخت می کنید با هزینه ای که در کشور خود می کنید برابر است؟ آیا قوانین مربوط به داروها در همه ی کشور ها یکسان است؟ و آیا در همه کشورها همه ی داروها به سادگی در اختیار افراد قرار می گیرد؟! پاسخ این سوالات را در این کلیپ بیابید....