کلیپ رقص آذری شالاخو - شبکه‌ما

کلیپ رقص آذری شالاخو

کلیپ رقص آذری شالاخو

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ رقص آذری شالاخو


 • عرفان
  عرفان |

  رقص شالاخو رقص پاست و حرکات تند می زنن ما نند شنلیک یا گیچی

 • عرفان
  عرفان |

  حیف نیست رقص شالاخو این گونه برقصید وآهنگ خوب را خراب کنید

 • عرفان
  عرفان |

  حیف نیشت که رقص شالاخو این گونه خراب کردید؟