آموزش جی کوئری قسمت ششم - شبکه‌ما

در قسمت ششم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت با JQUERY SELECTOR آشنا می شویم...

آموزش جی کوئری قسمت ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در قسمت ششم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید:

در این قسمت با jquery selector آشنا می شویم و چگونگی انتخاب یک یا چند بخش را یاد می دهد برای این کار کلمه را جست و جو می کنیم و با selector به ما نشان می دهد یا با زدن p یک پاراگراف را به ما نشان می دهد و با زدن هشتک تمام المنت ها را با آیدی آن را نشان می دهد و با زدن نقطه یک کلاس را نشان می دهد و تگ با نقطه سپس اسم کلاس المنت های تمام تگ هایی که نام آن کلاس را دارد را نشان می دهد و تگ با هشتک همه تگ هایی که آن آیدی را دارد نشان می دهد.و * تمام المنت ها درون صفحه را انتخاب می کند.ادامه توضیحات را در فیلم ببینید.