آموزش جی کوئری قسمت 14-content manipulating - شبکه‌ما

در قسمت چهاردهم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید: در این قسمت نیز با CONTENT MANIPULATING آشنا می...

آموزش جی کوئری قسمت 14-content manipulating

دسته بندی ها:
توضیحات:

در قسمت چهاردهم از سری آموزش های برنامه نویسی جی کوئری با مطالب زیر آشنا می شوید:

در این قسمت نیز با content manipulating آشنا می شویم که درباره دستکاری محتوا می باشد که شامل درست کردن , گرفتن و عوض کردن می باشد و کد انجام این کار ار نیز نشان می دهد تا بیشتر با این کار آشنا شوید سپس درباره html متود  و text متود توضیح داده می شود. سپس در محیط dreamwaver کارهایی که در این آموزش توضیح داده شده را پیاده سازی می کند تا در محیط عملی نیز با این دستورات آشنا شوید.ادامه توضیحات و کارها را در فیلم تماشا کنید.