چگونه کراوات را گره بزنیم؟ - شبکه‌ما

1. در مقابل آینه بایستید و یقه تان را بالا بزنید. 2. در انتهای کراوات به دنبال یک درز بگردید. 3.

چگونه کراوات را گره بزنیم؟

دسته بندی ها:
توضیحات:
1. در مقابل آینه بایستید و یقه تان را بالا بزنید. 2. در انتهای کراوات به دنبال یک درز بگردید. 3. قسمت پهن کراوات را بر روی انتهای باریک آن بیاورید تا به صورت ضربدری درآیند. 4. انتهای پهن را به پشت انتهای باریک ببرید. 5. انتهای پهن را بکشید تا به شمت چپ بدنات اشاره کند. 6. قسمت پهن کراوات را دوباره به زیر قسمت باریک ببرید. 7. قسمت پهن را از داخل حلقه دور گردنتان رد کنید و...