درگ ایران BMW M3 V10 vs porsche panamera - شبکه‌ما

هر ساله در سطح کشور مسابقات درگ برگزار میشه.

درگ ایران BMW M3 V10 vs porsche panamera

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر ساله در سطح کشور مسابقات درگ برگزار میشه. هر چند هنوز راه بسیار زیادی برای دست یابی به برگزاری یک مسابقه ایده ال در پیش داریم اما این مسابقات طرفداران پر و پا قرص خودشون رو دارن. یک خط صاف 2 خودرو 2 راننده  400 متر تا خط پایان. این مسابقات قوانین بسیاری دارند اما به طور کلی به چند نمونشون اشاره میکنیم:

پلاکها و شیشه جلوی اتومبیل متعلق به اسپانسر میباشد و تمامی شرکت کنندگان موظف به چسباندن تبلیغات میباشند

 در صورتی که شرکت کننده اسپانسر شخصیداشته باشد با هماهنگی مسئول کمیته درگ میتواند در

قسمتی دیگر از اتومبیل تبلیغ خود را نصب کند

كليه كلاسها بايد مجهز به كپسول اطفاء حريق باشند

استفاده از کلاه ایمنی و کمربند در تمامی کلاسها اجباری است

پر کردن فرم تعهد نامه و داشتن بیمه ورزشی اجباری میباشد

حذف شدن شرکت کننده از دور مسابقات در صورت رد صلاحیت خودرو