پرتاب گِل به سوی مردم توسط فیل - شبکه‌ما

یک فیل با خرطوم خود مقداری گِل از کف پای خود جمع می کنه و به سوی مردم پرتاب می کنه.

پرتاب گِل به سوی مردم توسط فیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک فیل با خرطوم خود مقداری گِل از کف پای خود جمع می کنه و به سوی مردم پرتاب می کنه.