حجوم مرغ ها برای تصاحب گندم - شبکه‌ما

پسر بچه ای مقداری گندم در دست داشت ولی با حجوم مرغ و خروس ها به سمت خودش ترسید و با گریه زاری فرار کرد.

حجوم مرغ ها برای تصاحب گندم

دسته بندی ها:
توضیحات:

پسر بچه ای مقداری گندم در دست داشت ولی با حجوم مرغ و خروس ها به سمت خودش ترسید و با گریه زاری فرار کرد.