مشت سوپرمن - شبکه‌ما

در این ویدیو مشت سوپرمن را آموزش می دهیم که یکی از بهترین انواع ضربه هاست و در آن قدرت بسیار زیادی را به همراه...

مشت سوپرمن

دسته بندی ها:
توضیحات:
در این ویدیو مشت سوپرمن را آموزش می دهیم که یکی از بهترین انواع ضربه هاست و در آن قدرت بسیار زیادی را به همراه ضربه منتقل می کنیم. قبل از هرکاری حالت ایستادن خود را حفظ کنید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. پای راست را جلوتر از پای دیگر قرار دهید. زانوها را کمی خم کنید و دست هایتان را همانند ویدیو در جلوی صورت بیاورید. شانه راست را به سمت جلو بیاورید. زانوی راست را به سمت بالا بیاورید. روی پای چپتان بپرید و همزمان پای راست را به سمت عقب پرتاب کنید. در این حالت با دست راست مشتتان را از شانه پرتاب کنید.