چگونه با chopsticks غذا بخوریم؟ - شبکه‌ما

همان طور که برای صحبت کردن به یک زبان دیگر نیاز به مهارت دارید، برای غذاخوردن با chopstick هم نیاز به مهارت دارید.

چگونه با chopsticks غذا بخوریم؟

دسته بندی ها:
توضیحات:
همان طور که برای صحبت کردن به یک زبان دیگر نیاز به مهارت دارید، برای غذاخوردن با chopstick هم نیاز به مهارت دارید. اما اگر در این کار مهارت نداشته باشید، غذا خوردن در رستوران های آسیایی برایتان تبدیل به یک کابوس می شود. بریا این کار به دو چیز نیاز دارید: chopstick و صبر. 1. یکی از چوب ها را طوری نگه دارید که تقریبا 2.5 سانتی متر آن در بیرون از دستتان قرار گیرد. قسمتی از چوب را زیر انگشت شست قرار دهید و بقیه آن را بر روی انگشت حلقه نگه دارید. برای این کار چوب پایینی حرکت نمی کند و تنها چوب بالایی حرکت می کند و جابجا می شود و...